Klaveriõppe õpilased esinesid edukalt konkurss-festivalil “Igal ühel oma pill”.

19.aprillil toimus Mustamäe Laste Loomingu Majas ülelinnaline konkurss-festival „Igal ühel oma pill“. Oma pillimänguoskust ja armastust muusika vastu jagasid teistega 74 õpilast Tallinna kaheteistkümnest erinevast koolist.

Kanutiaia Huvikooli esindasid 7 õpilast, kellest kaks pälvisid žürii eripreemiad:

1. Agu-Martin Tammar (õp. Mari-Ann Bruncrona)

2. Ksenja Fjodorova (õp. Veera Kudrina)

Õnnitleme tublisid õpilasi ja õpetajaid!

Pildil Agu-Martin koos tänukirja ja eripreemiaga.