Mototehnika Ivar Lett

Ootame uude mototehnika ringi õpilasi vanuses 11. -16. eluaastat. Tegemist on TASUTA huviringiga.

Kogunemine Kanutiaia Huvikooli valvelauas. Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 16.00-19.00.

Mototehnika ringi eesmärgid:

 • Arendada tehnilist mõtlemist, anda teadmisi mootorite ehitusest nendes kasutatavatest materjalidest ning töötamise põhimõtetest;
 • Anda teadmisi materjalide töötlemise tehnoloogiast;
 • Õpetada lugema tehnilist joonist;
 • Õppida analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu oma ideede teostamisel ja omandada igapäevaeluks vajalikke oskusi;
 • Õppida hooldama ja juhtima mootorratast;
 • Anda liiklusseaduse ja ohutustehnika- alaseid teadmisi;
 • Populariseerida motospordi erinevaid valdkondi;
 • Läbi käelise tegevuse eneseteostusvõimaluse pakkumine;
 • Sotsiaalsete suhtlemisoskuste arendamine läbi ühistegevuste.
 • Õppeaine sisu:
 • Erinevate mootorsõidukite võimsusklassid ja juhtimise alused;
 • Materjalide töötlemine, kasutusalad ja säästliku kasutamise põhimõtted;
 • Mootorite remont;
 • Tööriistade ja vahendiste käsitsema õppimine;
 • Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine;
 • Lihtsate elektrotehniliste ühenduste kasutama õppimine;
 • Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel;
 • Algteadmised motospordi ajaloost;
 • Liiklusseadusandlus ja esmaabi.
 • Õppetöö korraldus:

  Normtäituvus õpperühmas: 10-12 õpilast.
 • Õpitulemused:
 • oskab kokku panna mootorratta mootorit;
 • oskab lugeda tehnilist tööjoonist ja –juhendit;
 • oskab toimetada ohutustehniliselt õigesti;
 • oskab kasutada töövahendeid;
 • oskab kasutada metallitööpinke;
 • orienteerub viimistlusmaterjalides ja –tehnikates;
 • oskab teostada mototehnikas vajalikke elektri- ja elektroonikatöid;
 • oskab töötada rühmas.

 • Hindamine:

  Suuline/kirjalik tagasiside õpetajalt, edukas osavõtt konkursist, ülevaatlik näitus.

  Arvestuse vorm:
 • Osalemine individuaal- ja rühmatöös;
 • Mootorrataste eksponeerimine näitustel;
 • Osavõtt tehnikaringi korraldatavatest võistlustest.

Endast:

Ivar Lett – olen pärit Saaremaalt. Maapoiss, kellele on lapsest saati meeldinud bensiinilõhn ja sisepõlemismootorid. Selle huviringiga olen ma tagasi oma lapsepõlves ja tahan jagada tänasel päeval seda, mida olen sellel teekonnal kogenud. Ja suur soov oleks jõuda koos õpilastega selle rõõmu juurde, mida tehnika suudab tehnikahuvilistele pakkuda.

PS! Tehnikamaailma algas minu tee juba 15 aastaselt, kui minu isa pani mind suure ja võimsa kombaini peale tööle.

Kui tulete,  räägin teile nii sellest kui ka teistest tehnikaga kokkupuudetest vahvaid lugusid.

Motoringis kohtume ja tegutseme!

Õpetaja Ivar Lett

Telefon 51 00 474

ivar.lett@kanuti.edu.ee

Õppemaht 4 tundi nädalas. Koostöös Tallinna Haridusametiga on mototehnika huviring TASUTA!

Tähelepanu! Huviringi saamiseks tuleb täita ringi avaldus (valides rippmenüüst mototehnika, tasuta huviring).


Registreeru huviringi