DOKUMENDID

Õppuri vastuvõtu avaldus (veebis täidetav ankeet, millest automaatselt koostatakse avaldus ja leping)

Õppuri vastuvõtu avaldus (allalaadimiseks ja printimiseks)

Huvikooli koha kasutamise leping (allalaadimiseks ja printimiseks)

Huvikooli koha kasutamise lepingu lõpetamise avaldus (allalaadimiseks ja printimiseks)

Kodukord

Arengukava 2021-2025

Põhimäärus

Õppekava

Dokumendiregister

Korruptsiooni ennetamise meetmed

Korruptsiooni ennetamise meetmed

Töötasujuhend

Tallinna linna eelarve

Riigihanked

Jõustunud kohtulahendid

Riiklik järelvalve

Tallinna Haridusameti käskkiri Tallinna Kanutiaia Huvikooli huviringide õppetasude kehtestamise kohta 25.08.2022 nr HA-4-57.

Käskkiri Tallinna munitsipaalhuvikoolide ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna ja tasuliste teenuste hindade kehtestamine 15.07.2019 nr HA-4/58

Tallinna Kanutiaia Huvikooli loomelaagri osalustasu kehtestamise käskkiri

Tallinna Kanutiaia Huvikooli laagrite osavõtutasude kehtestamise käskkiri

Tallinna Kanutiaia Huvikooli parkimis- ja liiklemiskorraldus

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Tallinna munitsipaalhuvikoolide ühe kuu koha maksumuse kehtestamine mitte lepingulise omavalitsusüksuse õpilasega

Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna Kanutiaia Noortemaja nime muutmise kohta

Huviharidus on lisaväärtus kogu eluks

Tööpakkumised:
Vabu töökohti hetkel ei ole.

Direktori Svetlana Melehhova- Maasini vastuvõtu ajad- K kell 10.00-12.00 IV korrus, kab 41.