DOKUMENDID

Õppuri vastuvõtu avaldus (veebis täidetav ankeet, millest automaatselt koostatakse avaldus ja leping)

Õppuri vastuvõtu avaldus (allalaadimiseks ja printimiseks)

Huvikooli koha kasutamise leping (allalaadimiseks ja printimiseks)

Huvikooli koha kasutamise lepingu lõpetamise avaldus (allalaadimiseks ja printimiseks)

Kodukord

Arengukava 2015-2020

Põhimäärus

Õppekava

Dokumendiregister

Töötasujuhend

Tallinna linna eelarve

Riigihanked

Jõustunud kohtulahendid

Riiklik järelvalve

Tallinna Haridusameti käskkiri Tallinna Kanutiaia Huvikooli huviringide õppetasude, ruumide ja inventari kasutusse andmise hinna kehtestamise kohta. NB! Vaata täiendusi SIIN  ja täiendusi uute ringide kohta SIIN ning SIIN

Tallinna Kanutiaia Huvikooli laagrite osavõtutasude kehtestamise käskkiri

Tallinna Kanutiaia Huvikooli parkimis- ja liiklemiskorraldus

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Tallinna munitsipaalhuvikoolide ühe kuu koha maksumuse kehtestamine mitte lepingulise omavalitsusüksuse õpilasega

Tallinna Linnavolikogu otsus Tallinna Kanutiaia Noortemaja nime muutmise kohta

Huviharidus on lisaväärtus kogu eluks

Tööpakkumised:
Vabu töökohti hetkel ei ole.

Direktori Svetlana Melehhova- Maasini vastuvõtu ajad- K kell 10.00-12.00 IV korrus, kab 41.