DOKUMENDID

Dokumendiregister

Põhimäärus

Õppekava

Arengukava 2021-2025

Kodukord

Asjaajamiskord

Töötasujuhend

Tallinna Kanutiaia Huvikooli parkimis- ja liiklemiskorraldus

Korruptsiooni ennetamine

Tallinna linna eelarve

Hankeplaan / Riigihanked

Tellitud uuringud ja analüüsid: uuringuid ja analüüse ei ole tellitud.

Jõustunud kohtulahendid: kohtulahendid puuduvad.

Riiklik järelvalve

Täitmata töökohad: https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised?otsisona=tallinna%20anutiaia%20huvikool

Laagriteenuse hindade kehtestamine


Huviharidus on lisaväärtus kogu eluks