TIK-i RINGID

2018/2019 õppeaastal avatakse Tallinna Inglise Kolledžis järgnevad ringid:

Näitering (õpetaja Aita Vaher)
POKI tansustuudio (õpetaja Kristin Tagam)
Viiuliõpe (õpetaja Alesandra Ilves)
Basskitarri õpe (õpetaja Ervin Sokk)
Pop-laul (õpetaja Mariann Leppik)


VAATA LÄHEMALT RINGIDE KOHTA ALLPOOL


NÄITERING õpetaja Aita Vaher  ruumis 001 või 407

 Tunnid toimuvad:

teisipäeviti kell 14.15-15.30 (ruum 001);
neljapäeviti kell 14.15-16.00 (ruum 407)

Ringi on oodatud õpilased 2.-6. klassini. Tegeleme näitlejameisterlikkuse, lavakõne, liikumise,
et​üüdide ja improvisatsiooniga. Harjutame erinevaid tekste ning näitemänge. Esineme publikule nii koolis kui festivalidel. Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas). Esimesed tunnid alates 11. septembrist 2018. Palume eelnevalt täita näiteringi avaldus, et õppetööd paremini planeerida.

Registreeru huviringi

Tel: 55652522

E-post: aita.vaher@gmail.com

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.


TANTS

POKI tantsustuudio õpetaja Kristin Tagam, ruum 407, aula.

Ringi on oodatud kõik 7 – 11 aastased liikumis- ja tantsuhuvilised lapsed.

Tunnid: esmaspäeviti kell 14.05-15.35 ruumis 407 ja kolmapäeviti kell 14.05-15.30 aulas.

Tundides avastatakse erinevaid liikumisviise, õpitakse tundma iseennast ja kaastantsijaid, arendatakse loovust, teadlikkust, koordinatsiooni ning enesekindlust. Seda kõike improvisatsiooniliste harjutuste, tantsukombinatsioonide ja esinemiste kaudu. Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas). Esimene tund 10. septembril 2018. Palume eelnevalt täita tantsustuudio avaldus, et õppetööd paremini planeerida.

Registreeru huviringi

Õpetaja Kristin Tagam

telefon 56664797

email: kristin.tagam@gmail.com

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.


MUUSIKA

VIIULIÕPE õpetaja Aleksandra Ilves

Eeldused viiuliõppesse asumisel: vanust vähemalt 6 aastat, eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus, uudishimu ja kerge austus keelpillimuusika vastu. Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas õpilaste eeldusi viiulimänguks. Viiulitunni töös on oluline osa noodilugemise oskuse ja ansamblimängu arendamisel. Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega ja selle arendamisele pööratakse meie õpetajate poolt ka enam tähelepanu.
Õppetasu 29 € (2 tundi nädalas). Tunnid alates 10. september 2018, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Seoses ringikohtade täitumisega on registreeumine lõppenud. Küsimuste korral palume ühendust võtta õpetajaga.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

E-mail: AleksandraIlves@hotmail.com

Telefon: 53064926

*

BASSKITARRI ÕPE õpetaja Ervin Sokk

Oodatud on huvilised vanuses 7-18 aastat, varasem pillimängukogemus pole vajalik.  Oleks hea, kui Sul oleks enda pill. Basskitarri tundides õpime tundma mängutehnikaid, harjutame bassisaate kujundamist, meloodiate mängimist, erinevaid muusikastiile, elementaarteooriat ja rütmikat. Õppeaasta kestab septembrist maikuuni. Õppetasu 29 € (2 tundi nädalas). Tunnid alates 10. september 2018, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Registreeru huviringi

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

Telefon +372 56 668 799 ,

e-mail: ervin_sokk@hotmail.com

*

POP-LAUL õpetaja Mariann Leppik

Minu ambitsioon on oma õpilastele edasi anda muusika ägedust, toita nende loomingulisust ja innustada neid olema julgelt erakordne. Samal ajal pööran palju tähelepanu nende vokaaltehniliste oskuste arendamisele. Vokaaltehniliselt keskendun hääle korrektsele toetamisele ja eri registrite, kaasa arvatud mixed voice’i arendamisele, et garanteerida tervislik hääleulatuse laiendamine.

Ringi õpe toimub 2 korda nädalas, 1 tund korraga. Kokku 2 tundi nädalas (65 eurot kuus) – õpe sisaldab pop-laul (väikerühmas, 1 tund 25 eurot kuus) ja pop-laul (individuaaltund, 1 tund 40 eurot kuus). Õppekavaga on ette nähtud osalemine väikerühmas ja individuaaltunnis. Palume täita avaldused mõlemasse gruppi! Tunnid alates 10. september 2018, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Registreeru huviringi

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

E-mail: mariannleppik@gmail.com,
telefon: 57888740