Austatud lapsevanemad!

Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist võib alustada huvikoolis individuaaltundidega (1+1 ehk õpetaja ja õpilane). Õpetaja ja alates 12-aastased lapsed kannavad maske. Tänase päeva seisuga toimub selline õppevorm kuni 01.02.2021 ehk järgnevad kaks nädalat, jälgige infot! Tundide toimumise ajad lepib lastevanemate- ja õpilastega kokku õpetaja.

LISAINFO:

Harjumaal ja Ida-Virumaal taastub kontaktõpe, leevenevad piirangud huvitegevusele https://www.hm.ee/et/uudised/harjumaal-ja-ida-virumaal-taastub-kontaktope-leevenevad-piirangud-huvitegevusele

Lugupidamisega

Tallinna Kanutiaia Huvikooli juhtkond

Austatud lapsevanemad!

Kuni 17.01.2021 ei toimu kontaktõpet Tallinna Kanutiaia Huvikooli ruumides.
Kõik tunnid toimuvad distantsõppe vormis. Distantstundide toimumise ajad lepib lastevanemate- ja õpilastega kokku õpetaja.

Alus: Eesti Vabariigi Valitsuse otsus.
28. detsembrist -17. jaanuarini kehtivad piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal. Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja –õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelisele rühmale ja õpetajale (10+1). 

Maski kandmise juures on oluline teada, kuidas mask toimib.

  • Õppevideo “Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti”
  • Õppevideo “Kuidas kasutada isikukaitsevahendeid nakkushaiguste puhul?

Klipid on leitavad ka Tallinna veebilehelt:

https://www.tallinn.ee/Koroona-tokestamine

Täiendavad piirangud haridusasutustele, huviharidusele, noorsootööle.

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Valitsuse korraldus

Loe edasi: “Täiendavad piirangud haridusasutustele, huviharidusele, noorsootööle.”

Armsad huvikooli õpilased ja lapsevanemad!

Kanutiaia Huvikool jätkab oma õppetööd vastavalt Terviseameti soovitustele. Hajutame õppetöös erinevatest koolidest ristuvate laste ringe, et säilitada võimalikult kaua kontaktõpe.

Kontakttunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 10 inimest grupis), hoitakse distantsi ja tuulutatakse ruume.
Huvikoolis kanname maske alates 12. eluaastast. Huvikooli saabudes läbi termokaamera, pane mask ette ja desinfitseeri käed. Majas liikudes jälgi reeglit 2+2. Lapsevanemaid kooli ei lasta!

Oleme terved!

https://www.terviseamet.ee/et

Teatrifestival KANUTIAIA KANN

Teatrifestival „Kanutiaia Kann“ lasteaedadele toimub seekord festivali juhatuse otsusega lähtuvalt Covid 19 viiruse tõkestamise olukorrast vaid virtuaalselt. Oleme palunud kõigil festivalile registreerinud lasteaedadel saata videolink hiljemalt teisipäevaks, 17. novembriks 2020 meiliaadressile andres.kask@kanuti.tln.edu.ee

Salvestise tehniline kvaliteet ei mängi rolli, oluline on sisu. Lisaküsimuste korral palume helistada telefonil +372 5289631.

Saabunud salvestisi vaatab žürii. Tagasiside ja meened saadetakse lasteaedadele hiljemalt 30.11.2020!