HOOLEKOGU

Mati Pentus – toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu esimees  tel: 53972773; e-post: sutnep@hot.ee

Kristiina Oomer – toetava organisatsiooni esindaja

Urmas Nuutre – õpetaja

Siiri Jaanson – lapsevanem

Silver Jusilo – õpilane