HOOLEKOGU

Mati Pentus – toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu esimees  

tel: 53972773; e-post: pentusmati@gmail.com

Kristiina Oomer – toetava organisatsiooni esindaja;
Tiina Jantson – õpetajate esindaja;
Sofia Kudinova – lapsevanem;
Anna Dello – õpilaste esindaja;
Oskar Petersoo – õpilaste esindaja;
Marju Leets-Kõiv – linna esindaja.

Tallinna Kanutiaia Huvikooli hoolekogu kinnitamise käskkiri