Stuudio „Noored ja kodu” Valentina Šugailo (vene keeles)

Stuudio „Noored ja kodu” on uus ring lastele ja noortele. Stuudio on kujunenud juhendajate aastatepikkuse töö tulemusena huvikoolis ning kannab endas olulisi teemasid noore kujuneva isiksuse jaoks. Oodatud on tüdrukud ja poisid vanuses 7. – 18. eluaastat ning neiud ja noormehed 16. – 19. eluaastat.

Õppekavad on koostatud nii, et aidata kaasa õpilaste loomingulisele enesemääratlemisele ja enesetäiendamisele ning seega ka elus toimetulekule. Oodatud õpilasteks nii need, kellel juba on kindlad huvid, ja need kellel see veel puudub. Meie stuudio avaldab olulist mõju püsivate huvide kujundamisele ning arendamisele. Programm on koostatud I-XII klassi õpilaste psühholoogilisest arengust lähtuvalt ja toimub eakohastes vanusegruppides. Võttes arvesse õpilaste vanust, saab luua optimaalseid tingimusi nende annete ja võimete avastamiseks.

Stuudio põhikursused annavad õpilastele võimaluse teha oma eelistus ja valik:

 • Majandus ja toode
 • Ökonoomika ja õpilasfirmad;
 • Ettevõtluse alused;
 • Praktiline arvutikasutamine ja programmid;
 • Majandus ja kokakunst;
 • Tikkimine ja heegeldamine (käsitöö)

Meie stuudio ülesandeks on laste- ja noorte annete avastamiseks soodsate tingimuste loomine ja nende arendamine väärika kodaniku kujunemisel:

 • õpilaste mitmekülgne kasvatus, õppeainete kompleksne õpetamine;
 • õpilaste aktiivsuse, suhtlemis-, meeskonnatöö-, otsuste langetamise oskuste ning õilsa käitumise arendamine;
 • integreeritud tundide korraldamine (läbi eesti keele ja kultuuri, rahvuskommete, kirjanduse ja kunsti);
 • õppimismotivatsioonile kaasaaitamine;
 • praktiliste oskuste omandamine õpilastele valiktundide näol (liikumis- ja osavusmängud, tantsud, õmblemine, kokakunst, tarbekunst).

Õppevormidena on kasutusel vestlused, loengud, kohtumised, diskussioonid, asjalikud mängud, teatrite ja näituste külastamine, kriitilise mõtlemise tehnoloogia kasutamine, treeninglaagrite läbiviimine.

Ühe töövormina on kasutusel ka lühiajalised kursused – näiteks tähtpäevade tähistamine (sünnipäev, rahvakalendri tähtpäevad ja pühad) ning ringi või klassiõhtu korraldamine, ekskursioonid.

Stuudio „Noored ja kodu” õppeaasta kestab septembrist juunini. Õppetöö toimub vene keeles.

Ringi õppetöö korralduse ja tunniaegade kohta täpsema info saamiseks võtke palun ühendust õpetajaga.

Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas); 16 € kuus (2 tundi nädalas kooli baasil); 18 € kuus (4 tundi nädalas kooli baasil); 20 € (6 tundi nädalas kooli baasil).

Juhendajad:
Valentina Šugailo
tel 55586220 valentina.sugailo@kanuti.tln.edu.ee
Natalia Kurguz
tel 55996558 natalia.kurguz@kanuti.tln.edu.ee
Pavel Kolesnik
tel 58587985 pavel.kolesnik@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi