Bändiring Harald Soosalu

Bändiring on mõeldud kõigile kel on huvi bändi teha. Eelduseks on minimaalsed oskused mängida mõnda muusikainstrumenti ja eriti hea oleks, kui õpitakse kuskil erialaõpetaja juures ka oma pilli. Peamine eesmärk on arendada koosmängu oskust ning arendada ja toetada pilliõpet.
Bändis mängimine arendab muusikalist kuulmist, õpetab kaaslasi kuulama ja ennast pillil väljendama, tutvustab teisi tunnis olevaid pille ja nende karaktereid. Edasijõudnumad saavad ka kindlasti esineda.
Ühes rühmas on 4-6 õpilast ja kas ring toimub 1×90 minutit või siis 2×45 minutit nädalas, on rühmajuhendajaga kokkuleppel. Tunde viib läbi õpetaja Harald Soosalu.

Ansambel Vesi Päästab

Õpetaja kontakt –

Harald Soosalu

+372 56135844

harald.soosalu@kanuti.tln.edu.ee


Ringi õppetasu on õpilastele 37€/kuus (2 tundi nädalas) ja täiskasvanuile 45€/kuus (2 tundi nädalas).

NB! Palume peale registreerumist kindlasti e-posti teel võtta ühendust õpetajaga. Täname!


Registreeru huviringi