Bändiring Siim Leppik

Bändiring on mõeldud kõigile kel on huvi bändi teha. Eelduseks on minimaalsed oskused mängida mõnda muusikainstrumenti ja eriti hea oleks, kui õpitakse kuskil erialaõpetaja juures ka oma pilli. Peamine eesmärk on arendada koosmängu oskust ning arendada ja toetada pilliõpet.
Bändis mängimine arendab muusikalist kuulmist, õpetab kaaslasi kuulama ja ennast pillil väljendama, tutvustab teisi tunnis olevaid pille ja nende karaktereid. Edasijõudnumad saavad ka kindlasti esineda.
Ühes rühmas on 4-6 õpilast ja kas ring toimub 1×90 minutit või siis 2×45 minutit nädalas, on rühmajuhendajaga kokkuleppel. Tunde viib läbi õpetaja Siim Leppik.

Ansambel Vesi Päästab

Õpetaja kontakt –

siim.leppik@kanuti.edu.ee

Siim Leppik
+37253465381

NB! Palume peale registreerumist kindlasti e-posti teel võtta ühendust õpetajaga. Täname!
Ringi õppetasu on õpilastele 45 €/kuus (2 tundi nädalas) ja täiskasvanuile 60 €/kuus (2 tundi nädalas).


Registreeru huviringi