Austatud lapsevanemad, alustame taas kontaktõppega!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele kehtivad alates 1. veebruarist huviharidusele järgnevad piirangud:
Mittekontaktse ja madalama riskiga tegevuse juures on osalejate hulga piirang 10+1.
Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2 reeglist (koos saavad olla kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad). Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse- ja väljahingamine ning aerosoolide teke.
Kõigi sisetingimustes läbiviidavate tegevuste puhul:
• Tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Ruumi täituvus võib olla kuni 50%.
Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas.
Täpsema informatsiooni iga huviringi õppetöökorralduse kohta saab huviringi õpetajalt.

Austatud lapsevanemad!

Alates esmaspäevast, 18. jaanuarist võib alustada huvikoolis individuaaltundidega (1+1 ehk õpetaja ja õpilane). Õpetaja ja alates 12-aastased lapsed kannavad maske. Tänase päeva seisuga toimub selline õppevorm kuni 01.02.2021 ehk järgnevad kaks nädalat, jälgige infot! Tundide toimumise ajad lepib lastevanemate- ja õpilastega kokku õpetaja.

LISAINFO:

Harjumaal ja Ida-Virumaal taastub kontaktõpe, leevenevad piirangud huvitegevusele https://www.hm.ee/et/uudised/harjumaal-ja-ida-virumaal-taastub-kontaktope-leevenevad-piirangud-huvitegevusele

Lugupidamisega

Tallinna Kanutiaia Huvikooli juhtkond

Austatud lapsevanemad!

Kuni 17.01.2021 ei toimu kontaktõpet Tallinna Kanutiaia Huvikooli ruumides.
Kõik tunnid toimuvad distantsõppe vormis. Distantstundide toimumise ajad lepib lastevanemate- ja õpilastega kokku õpetaja.

Alus: Eesti Vabariigi Valitsuse otsus.
28. detsembrist -17. jaanuarini kehtivad piirangud Harjumaal ja Ida-Virumaal. Sisetingimustes on keelatud noorsootöö, huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja –õpe, samuti sportimine ja treenimine. Õues on kõik need tegevused lubatud kuni kümneliikmelisele rühmale ja õpetajale (10+1). 

Maski kandmise juures on oluline teada, kuidas mask toimib.

Loe edasi: “Austatud lapsevanemad!”

Täiendavad piirangud haridusasutustele, huviharidusele, noorsootööle.

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. Valitsuse korraldus

Loe edasi: “Täiendavad piirangud haridusasutustele, huviharidusele, noorsootööle.”