Erivajadustega laste muusikaring Ljudmila Solovjova (vene keeles)

Vaata venekeelset ringiinfot SIIT.

Vaata ringi tööd tutvustavat videot SIIT.

Tundides kuulame ilusat muusikat, laulame, mängime erinevatel muusikaristadel, tutvume nootidega. Me arendame lapse mängulist ja sõnalist tegevust. Positiivsed emotsioonid võimaldavad lapsel efektiivsemalt lapsel arenda. Nad on võimelused paremini suhtlema teiste lastega.

Ring on mõeldud erivajadustega eelkooliealistele lastele. Tegevus toimub 2 korda nädalas. Ringi ülesanne on laste muusikaliste võimete arendamine, nende ettevalmistamine toimetulekuks iseseisva eluga.

Ringi tegevus toimub vene keeles.

Tunnid toimuvad:

Teisipäeval 16.00 – 17.30
Laupäeval 11.45 – 13.15

Õppetasu 14 € kuus (4 tundi nädalas).

Õppetöö toimub septembrist juunini.

Õpetaja Ljudmila Solovjova, tel. 5299052

email: kanuti@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi