Klaveriõpe Ave Ott

Piano Lessons Ave Ott (PDF)

Klaveriõppesse on oodatud lapsed ja noored vanuses 5 -19 eluaastat.

Õppetöö toimub arvestades vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi.

Kevadkontsert 26.05.2017

Klaveriõpilased Mirete Mutso (IV B vanuserühm) ja Jarl Justus Hellat (V B vanuserühm) osalesid edukalt konkursil “Eesti kõla XI”, mis toimus 1.-4.12.2022 Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA).


Teave õpetaja kohta.

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli klaveri ja muusikateooria erialal, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe klaveri erialal ning magistriõppe interpretatsioonipedagoogika (klaver) erialal.

Olen Eesti Klaveriõpetajate Ühingu liige. Osalesin Kanutiaia Huvikooli esindajana 3.09.2021 Tondiraba jäähallis toimunud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti vastuvõtul. Mängisin klaverit 7.09.2021 Tallinna Raekojas toimunud üritusel.

Minu klaveriõpilane Quirze-Lingzi Visus Chan tõsteti esile 29.01-30.01.2022 Kullos toimunud klaverifestivalil “Mitmus”.

Minu klaveriõpilane Ralf Reno Roots valiti konkursil “Tallinna talent 2022” klassikalise muusika kategoorias 12-15-aastaste õpilaste vanusegrupis II vooru.

Klaveriõpilased osalesid väga edukalt 11.-12.02.2023 Kullos toimunud konkursil “Mitmus XIV”. Quirze-Lingzi Visus Chan (III vanuserühm), Mirete Mutso (IV vanuserühm) ja Ralf Reno Roots (IV vanuserühm) tõsteti esile klassikapäeval (11.02.2023) kahe pala voorus kogu kava esituse eest. Aaron Hans Remi (V vanuserühm) tõsteti esile klassikapäeval (11.02.2023) kahe pala voorus M.Leima “SpaceX” esituse eest, Jarl Justus Hellat (V vanuserühm) tõsteti esile klassikapäeval (11.02.2023) kahe pala voorus M.Saare “Bagatelli” esituse eest.


I õppeaasta klaveriõpilane Nora Kallas saavutas 21.02.2023 toimunud Kanutiaia Huvikooli omaloomingukonkursil muusika valdkonnas 10-13a. vanusegrupis III koha.

Klaveriõpilased Ralf Reno Roots (IV õppeaasta), Aaron Hans Remi (IV õppeaasta), Randel Jako Järv (V õppeaasta), Mirete Mutso (VI õppeaasta) ja Jarl Justus Hellat (VII õppeaasta) pääsesid konkursil “Tallinna talent 2023” klassikalise muusika kategoorias teise vooru.

Klaveriõpilased osalesid rahvusvahelisel konkursil “Tallinn (European) Piano & Choral Olympics Competition 2023”. Eva Banatovski (I õppeaasta) ja Ralf Reno Roots (IV õppeaasta) saavutasid 3. koha, Quirze-Lingzi Visus Chan (III õppeaasta) ning Aaron Hans Remi (IV õppeaasta) said aukirja eduka esinemise eest. Ralf Reno Roots valiti mängima 10.06.2023 Mustpeade Maja Valges saalis toimuvale võitjate kontserdile.

Kanutiaia Huvikooli klaveriõpilane Ralf Reno Roots (IV õ-a, õp. Ave Ott) valiti kahe palaga esinema 22.-25.08.2023 Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA) toimunud üleriigilise pianistide suvekooli “KLAVERIINTENSIIV 2023” lõppkontserdile. Lõppkontsert toimus 25.08.2023 kell 12.00 MUBA saalis. Kanutiaia Huvikool oli Eesti huvikoolidest ainsana lõppkontserdil esindatud. Ralf Reno Roots esitas E. Mägi “Aeglase valsi” ja E. Griegi “Hallingu.”

27.-28.01.2024 toimus Kullos klaveriõpilaste konkurss “Mitmus XV”. Osales üle 70 klaveriõpilase 7 õppeasutusest, keda juhendas 13 õpetajat. Väga edukalt esinesid Kanutiaia Huvikooli klaveriõpilased Paola Raid (II vanuserühm, õp. Ave Ott), Ralf Reno Roots (IV vanuserühm, õp. Ave Ott) ja Aaron Hans Remi (V vanuserühm, õp. Ave Ott), kes tõsteti esile kogu kavaga klassikapäeval kahe pala voorus.”

Klaveriõpilased osalesid väga edukalt rahvusvahelisel konkursil World Stage Online Music Competition: Paola Raid (II vanuserühm), Eva Banatovski (II vanuserühm), Aaron Hans Remi (V vanuserühm) saavutasid I koha, Randel Jako Järv (III vanuserühm), Ralf Reno Roots (IV vanuserühm), Jarl Justus Hellat (VI vanuserühm) saavutasid II koha. Kõiki õpilasi juhendab klaveriõpetaja Ave Ott.

Kanutiaia Huvikooli klaveriõpilased osalesid väga edukalt 30.03.2024-20.04.2024 toimunud rahvusvahelisel konkursil Classical Music Stars. Paola Raid (vanuserühm B) saavutas II preemia, Eva Banatovski (vanuserühm B), Randel Jako Järv (vanuserühm D), Ralf Reno Roots (vanuserühm E), Aaron Hans Remi (vanuserühm F) III preemia, Emilia Erin (vanuserühm B), Jarl Justus Hellat (vanuserühm G) said aukirja eduka esinemist eest. Kõiki õpilasi juhendab klaveriõpetaja Ave Ott

Kanutiaia Huvikooli klaveriõpilased esinesid suurepäraselt 19.04.2024-1.05.2024 toimunud rahvusvahelisel konkursil Royal Maas International Competition. Paola Raid (B vanuserühm), Randel Jako Järv (C vanuserühm) ja Ralf Reno Roots (D vanuserühm) saavutasid III preemia. Kõiki õpilasi juhendab klaveriõpetaja Ave Ott.

Osalesin Kanutiaia Huvikooli esindajana 13.06.2024 Tallinnas Krulli kvartalis (Tallinn, Kopli 70) Tallinna Haridusameti korraldatud pidulikul  vastuvõtul.

Õpetan rõõmuga igas vanuses lapsi ja täiskasvanuid. Olen töötanud mitmeid aastaid erinevates muusikakoolides eesti-, vene- ja inglisekeelsete lastega, seetõttu saan edukalt hakkama kõigi õpilastega.

Iseloomult olen aktiivne, aga samas piisavalt kannatlik, et pedagoogina töötada.

Kõik soovijad on oodatud!

Klaveriõppe õpetaja Ave Ott

Õppetasu 45 € kuus, täiskasvanuile 60 €/kuus

ave.ott@kanuti.edu.ee

telefon: 56 66 24 50


Registreeru huviringi