Täiendavad piirangud haridusasutustele, huviharidusele, noorsootööle.


Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele ja kõrgkoolidele. Noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele kehtivad täiendavad piirangud 14. detsembrist 3. jaanuarini. 

Loe edasi...

Edukas esinemine festivalil


Kanutiaia Huvikooli õpilane Ilona Dumciute osales edukalt Rahvusvahelisel Baltimaade Lasteloomingu Festivalil “Advent Tallinn 2020” ja saavutas nooremas vanusekategoorias I koha. Ilonat juhendab õpetaja Piia Maasikas. Õnnitleme!

Loe edasi...