Vokaaliring Edita Krilaviciene

Vokaaliringi ülesandeks ei ole mitte ainult repertuaari õpetamine, vaid ka muusikalise alghariduse andmine lauljatele.

Töö eripäraks on rühmatöö tihe põimumine, algajate õpetamisel on ülekaalus rühmatöö. Edasijõudnute puhul sõltub töö sisu õpilase vanusest ning eelnevalt omandatud tasemest ja võimetest. Õppeaeg ei ole ajaliselt piiritletud. Sõltuvalt vanusest ja võimetest võib kuluda nii algajate kui ka edasijõudnute ainekava sisuliseks omandamiseks õpilasel rohkem kui üks õppeaasta. Sihtrühm: 4. – 19.a.

Laulutundideks on ette nähtud algajatele 2 ja edasijõudnutele 4 õppetundi nädalas. Vokaaltundide ülesandeks on:

  • õpilastes sisemise kuulmise, intonatsiooni täpsuse ning lauluoskuse arendamine lähtuvalt iga õpilase isikupärast;
  • õige hingamissüsteemi arendamine;
  • muusika kuulamise oskuse arendamine, muusikalise maitse kujundamine ja silmaringi laiendamine;
  • muusikalise kirjaoskuse õpetamine ja analüüsivõime arendamine;
  • itaaliakeelsete oskussõnade õpetamine;
  • etenduste partiide ja kontsertrepertuaari õpetamine.

Õppeaasta lõpetamisel antakse etendus või kontsert, kus kõik õpilased saavad näidata oma oskusi ning kus hindajateks on lapsevanemad, kaasõpilased ja kolleegid.

Õppeprotsessi läbiviimisel kasutatakse põhilise instrumendina klaveri kõrval viiulit, akustilist kitarri või klavessiini, koolieelikutega ka rütmipille. Noodimaterjali paljundatakse kohapeal.

Õppetasu 18 eurot kuus (2 tundi nädalas).

NB! Tunniaegade kohta täpsema info saamiseks palume ühendust võtta õpetajaga.

Õpetaja ja kontsertmeister: Edita Krilaviciene
telefon 56635761

edith.krilavi@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi