Kooliks ettevalmistamine Ljudmila Solovjova (vene keeles)

Vaata ringi venekeelset tutvustust SIIN

Õpilased vanuses 5 – 7.a  

4 tundi nädalas

 • Matemaatika
 • Kõne ja kirjutamine (eesti keeles)
 • Keskkond ja käsitöö,
 • Muusika

Tegevuste arendamine mänguliselt aitab järk-järgult ette valmistada ja säilitada lapse huvi koolis õppimise vastu.

Koolis vajalike kirjutamis-, lugemisoskuste, keskkonna- ja muusikateadmiste igakülgne treenimine aitab kaasa keskendumisvõime, loova mõtlemise, vaatluse ja enesekindluse arendamisele.

Reis matemaatika riiki õpetab

 • rühmitada objekte ühe või kahe tunnuse järgi ja võrrelda objektide komplekte;
 • omama lihtsat ajakontseptsiooni;
 • tunneb ära lihtsaid geomeetrilisi kujundeid;
 • oskab loendada ja numbreid, arvutada, liita.
 • Kõne ja kirjutamise maal tunneme ära tähti, silpe ja sõnu

Lugege ja kirjutage, laiendage sõnavara

 • väljendavad selgelt ja arusaadavalt oma ideid suulises kõnes;

Muusikamaal

 • tutvumine muusikariistadega, millel mängimine soodustab peenmotoorika arengut;
 • muusika kuulamine, laulmine, rütmid ja tants;
 • treenime mälu, tähelepanu ja sõnade õiget hääldust.

Kõik see avaldab positiivset mõju lapse füüsilisele ja emotsionaalsele seisundile.

Keskkonnaga tutvumine ja käeline loovus

 • võimaldab saada aimu endast ja oma rollist teiste inimeste seas;
 • aitab hoolitseda oma tervise ja ohutuse eest;
 • õpetab väärtustama austust keskkonna vastu;
 • väljendada meeleolusid ja fantaasiaid joonistamise kaudu.

Koormuse õige jaotus huvitaval viisil aitab materjali võimalikult palju omastada ja kognitiivset tegevust kujundada.

Meie arendavad tegevused mängulises vormis aitavad järk-järgult ette valmistada, ja mis kõige tähtsam, hoida lapse huvi koolis õppimise vastu!

Tundides õpime eestikeelseid luuletusi ja laule ning mänge.

Õppetasu 31 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetajad Ljudmila Solovjova ja Marina Teesalu (eesti keel)

Tel. 5299052
ljudmila.solovjova@kanuti.edu.ee


Registreeru huviringi