ÕPPETÖÖ

Lähtudes Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimusetest ja korrast, toimub vastuvõtt huviringidesse vabade kohtade olemasolul. Registreerimisvormi avamisel on näha ringide loetelu, kus on vabu kohti. Kui loetelus puudub soovitud huviring, võtke ühendust õpetajaga.

Huviringi registreerumine

Osalemiseks tuleb täita huviringi registreerimisvorm, selle alusel koostatakse Teile huvikooli koha kasutamise leping. See saadetakse Teie poolt soovitud e-posti aadressile. Palun digiallkirjastage leping ja laadige üles e-kirjas oleva lingi kaudu või saatke aadressil evelin.kuuts@kanuti.edu.ee

Huviringi vahetamine

Andke oma soovist teada e-kirjaga evelin.kuuts@kanuti.edu.ee

Huviringist lahkumine

Huviringist loobumise korral, tuleb sellest ette teatada 30 päeva (Huvikooli koha kasutamise lepingu punkt 5.1.1.) Selleks esitada avaldus või saata e-kiri aadressil evelin.kuuts@kanuti.edu.ee. Kindlasti peab Teieni jõudma kinnitus lepingu lõpetamise kohta.

Huviringi arved

Huviringide hinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 24.08.2023 nr HA-4/75.

Arved edastatakse iga kuu 25. kuupäeval jooksva kuu eest Teie poolt soovitud e-posti aadressile.

Tasaarveldamine

Tasaarveldamise aluseks on õpilase haigestumine, mis on kestnud vähemalt 14 kalendripäeva ja selle kohta on esitatud tõend 5 päeva jooksul tervenemisest. Hilisemaid tõendeid ei arvestata. (Huvikooli koha kasutamise lepingu punkt 4.3.)


Toetused huvikoolis õppivale lapsele

Õpilased, kelle elukoht on väljaspool seda nimekirja  Huvikoolide lepingud valdadega,

kehtib kõrgem õppetasu, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

24.08.2023 nr T-7-1/23/291