Näitering „Mängime teatrit” Veera Kudrina (vene keeles)

Teatriring on mõeldud väikestele teatrisõpradele vanuses 4. – 7. eluaastat!
Olulisteks märksõnadeks meie ringis on:

  • omaealistega suhtlemine;
  • oma kaaslastega arvestamine ja nende mõistmine;
  • enda väljendamine kõne ja kehakeele kaudu

Programmis on rütmika, liikumine muusika saatel, ülesanded oma keha ja ümbritseva maailma tunnetamiseks ja tundmaõppimiseks, mängud kujutlusvõime arendamiseks. Harjutused on suunatud kõne ja väljendusoskuse arendamisele. Ühiste eakohaste improvisatsioonide kaudu jõutakse ka etendusteni.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, kolmapäeval kell 18-19.30 ja laupäeval kell 10.00-12.00. Õppetasu 29 € kuus (4 tundi nädalas). Õppetöö toimub vene keeles.

Juhendaja Veera Kudrina; telefon 58454217
veera.kudrina@kanuti.edu.ee

Kõik lapsed on andekad ja arenemisvõimelised!


Registreeru huviringi