TEATRIFESTIVAL

TALLINNA LASTE JA NOORTE TEATRIFESTIVAL “KANUTIAIA KANN”

JUHEND LASTEAEDADELE

TOIMUMISE AEG: 13.-18. märts 2018
KOHT: Kanutiaia Huvikool, Aia tn. 12, Tallinn

Festivali teemaks on EESTI VABARIIK 100.

NB! Kasutada vaid Eesti autorite loomingut (proosa, luule, näitemäng) või teemaga sobiv omalooming.

EESMÄRK: hoogustada Tallinnas laste ja noorte teatritegevust, arendada nende tunde- ja mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust ning esinemisjulgust.

LÄBIVIIMINE: festivali organiseerib ja viib läbi festivali juhatus ning see toimub igal aastal märtsis – rahvusvahelisel teatrikuul Kanutiaia Huvikoolis.

OSAVÕTJAD: Tallinna koolieelsete lasteasutuste väikesed näitlejad.

OSAVÕTUTINGIMUSED: etenduse kestvus on koolieelsetel lasteasutustel kuni 20 minutit.

KOKKUVÕTETE TEGEMINE: peale kõigi huviliste vaatab etendusi žürii. Lasteaedade lavastusi ei järjestata. Tunnustuspreemiaid jagatakse kõikidele koolieelsete lasteasutuste näitetruppidele. Tagasiside žüriilt 18.03.2018 festivali lõpetamisel.

FESTIVALIKS REGISTREERIMINE: festivalile pääseb registreerimise järjekorras. Registreerimine algab 10.01.2018 kell 12.00 Kanutiaia Huvikooli koduleheküljel www.kanuti.tln.edu.ee.

Registreerumine lõpeb, kui on registreerunud 60 osalejat. Festivalieelseteks lavaproovide info saadetakse teie poolt registreerumisel sisestatud meiliaadressile.

NB! Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel festivali kavas muudatusi.

Nõupidamine: kolmapäeval, 28. veebruaril 2018 kell 13.00 Kanutiaia Huvikoolis. Väljastatakse kutsed, reklaamid, kavad. Lahendatakse organisatoorseid küsimusi.

Info: Andres Kask, projektijuht, telefon + 372 5289631; 6440989

andres.kask@kanuti.tln.edu.ee

Toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Haridusamet, Eesti Punase Risti Tallinna Selts