Õppetöö korraldus aprilli lõpp-mai algus 2021

Head lapsevanemad ja õpilased!

Alates 26. aprillist on välitingimustes huvihariduse õpe lubatud järgmistel tingimustel:

· Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.

· Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

· Individuaalõpe ehk 1+1

· Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.

· Ruumi täituvus võib olla kuni 25%

· Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.