KANUTIAIA HUVIKOOLI LOGOKONKURSS

TALLINNA KANUTIAIA HUVIKOOL kuulutab välja konkursi  kooli sümboolika ideekavandi  leidmiseks

Kanutiaia Huvikool alustas tegevust 1978. aasta 1. veebruaril ning tähistab käesoleval õppeaastal 39. sünnipäeva. Selles vanas, ajalooliselt põnevas ja väärikas majas on lapsi ja noori õpetatud aga juba alates 1950. aastast. Põhivaldkondadeks huvikoolis on kunsti, teatri, muusika, tehnika ja mudilasringid. Sihtgrupiks õpilased vanuses 4. – 19. eluaastat.

Konkursi eesmärk:

Konkursi eesmärk on leida Tallinna Kanutiaia Huvikoolile seda kooli parimal viisil iseloomustav LOGO, mis koosneks logomärgist ja logokirjast. Kiri (Tallinna Kanutiaia Huvikool) ja märk peaksid moodustama ühtse terviku, kuid võiksid olla kasutatavad ka eraldi. Neid peaks saama kasutada nii kooli dokumentidel, erinevatel reklaamtrükistel, rõivastel kui ka meenetel.

Konkursi tingimused:

LOGO peaks iseloomustama Tallinna Kanutiaia Huvikooli eripära ja kinnitama kooli positiivset kuvandit.
Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik huvilised, kellel on toredaid ideid.
Ühe osaleja poolt esitatud kavandite arv ei ole piiratud.
Logokiri peaks olema selgesti loetav.
Autoriõigus logo kavandile loetakse loovutatuks konkursi auhinna kättesaamisel.

Nõuded töö vormistamiseks:

Konkursi töö tuleb esitada nii must-valge kui värvilise kavandina (kokku 2 tükki).
Kavandid võib joonistada käsitsi (formaat A4), erinevaid arvutiprogramme kasutades või teostada kollaažina.
Kavandil ei tohi kasutada elemente, mis on kaitstud autoriõigusega.
Kavandile lisada eraldi lehel või failina legend/selgitus kasutatud kujundi(te) kohta.
Soovi korral lisada soovitused logo kasutamiseks erinevatel meenetel ja dokumentidel

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine:

Konkursi töid on võimalik esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Tööd palume saata hiljemalt 15. märts 2017 elektronpostiga aadressile kanuti@kanuti.tln.edu.ee või tavalise postiga aadressile Tallinna Kanutiaia Huvikool, Aia 12, 10111 Tallinn või tuua kooli valvelauda. Töö juurde palume kindlasti märkida autori nimi ja kontaktandmed.

Konkursi võitja valimine:

Konkursile laekunud töid hindab Tallinna Kanutiaia Huvikooli poolt moodustatud komisjon. Konkursi võitja nimi avalikustatakse 22. märtsil 2017 Kanutiaia Huvikooli kodulehel.

Auhind:

Konkursi võitjat premeeritakse kinkekaardiga väärtuses 100 eurot.

Info: Andres Kask, andres.kask@kanuti.tln.edu.ee ; tel. 6443969
Tallinna Kanutiaia Huvikool, Aia tn. 12, 10111 www.kanuti.tln.edu.ee