Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Vastavat käskkirja on võimalik lugeda SIIN