VIII Rahvusvahelise laste- ja noorteloomingu festivali tulemused

  1. novembril 2017 toimunud festivalil esinesid väga edukalt meie maja õpilased ja õpetajad:
  • Festivali Grand Prix – õp. Tamara Pekarskaja;
  • Teatri nominatsioonis parim juhendaja õp. Veera Kudrina (näitering „Mängime teatrit“);
  • Akadeemilise laulu III koha laureaat lasteteater „Väike Ooper“, õpilased Sofia Sviridetskaja ja  Danila Šamko, õp. Olga Bunder, Edita Krilavičiene, Irina Moronova
  • Soololaulu III koha laureaat pop-laulu ringi õpilane Karolina Rebane, õpetaja Mariann Leppik