Info õppetegevuse kohta alates 22.02.20201

NB! Alljärgnev õppekorraldus kehtib uute piirangute tõttu ka 01.03.-31.03.21.

Esmaspäevast, 22. veebruarist kuni 7. märtsini toimub seoses Covid-19 piirangutega huvihariduses õpe 1+1 (õpetaja ja õpilane) või distantsõpe. Täpsem info ringijuhilt.

Püsigem terved!