Kooristuudio Elviira Maasalu

Esimene kokkusaamine 3.septembril, teisipäeval, kell 18.00.

Kanutiaia Naiskoor võtab vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.

Liituda saab ka septembrikuu esimestel nädalatel , koori prooviaegadel , eelneval kokkuleppel  dirigendiga elviiram3@gmail.com või tel 56152424).

Lauluproovid toimuvad teisipäeviti  (rühmatunnid)

1.)18.00-19.00
2.)19.00-20.00
neljapäeviti (koosproov) 18.00-20.00


Oodatud on naised. Õppetöö ülesehituses on kesksel kohal iga üksiku laulja hääle ja muusikaliste oskuste arendamine ning selle kaudu kooslaulmise rikastamine.
Meie huvikooli kooristuudio tunnid sisaldavad : palju ühe- ja mitmehäälset laulmist, hääleseadet, noodiõpetust, muusika- ja kultuurilugu, muusikalist liikumist, tutvumist pillidega, laulumänge ja mängulaule. Kooristuudio töö loomulik osa on esinemised erinevatel üritustel (eelkõige Kanutiaia Huvikoolis ja väljaspool oma maja) ning osavõtmine konkurssidest (solistidele, ansamblitele, kooridele) ja festivalidest. Auväärsena on ees ootamas juubelilaulupidu aastal 2019 . Õppeprotsess toetub huvikooli ainekavale.

Kooristuudio juhendajaks on lauluõpetaja Elviira Maasalu.


tel: +372 56152424
e-post: elviiram3@gmail.com

Õppetasu täiskasvanutele 45 € kuus (4 tundi nädalas).


Registreeru huviringi