Kooliks ettevalmistav ring 1-2-3 Marika Samson UUS RING

Esimene kohtumine 25.09.2023, kell 18.00. klass 24.

Esimesed kokkusaamised septembris, ajad leiate peagi meie koduleheküljelt!
Kooliks valmis 1-2-3!
Kooliks ettevalmistuse ring on mõeldud 6-7-aastastele koolieelikutele.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas septembrist 2023 kuni maini 2024.
Tunni pikkus on 2 akadeemilist tundi (45+45 min), mille vahel on lühikesed liikumispausid.
Eelkooli rühmas on kokku 12-15 last, mis annab õpetajale võimaluse läheneda igale lapsele
individuaalselt. Kõik tegevused on kohandatud vastavalt grupis olevate laste oskustele,
teadmistele ja vajadustele.
Õppimine eelkoolis toimub läbi aktiivsete ja loominguliste tegevuste mängulises keskkonnas.
Õppetegevused on üles ehitatud mitmekesiselt ja kaasahaaravalt, nii et laps saab võimalikult
palju ise osaleda ja kogeda. Eesmärgiks on äratada lapses huvi õppimise vastu ja toetada lapse
õpioskuste arengut.
Tundides toimuvad erinevad tegevused ja mängud lugema ja kirjutama õppimiseks ning
matemaatilise mõtlemise arendamiseks. „Mina ja keskkonna” tegevused ärgitavad last uurima
iseennast ja ümbritsevat maailma. Kunstitegevustes saab laps arendada oma käelisi oskusi
kasutades erinevaid materjale ja tehnikaid.
Tähelepanu keskpunktis on ka suhtlemisoskuste arendamine. Koos tegutsedes õpivad lapsed
üksteist kuulama, üksteisega koostööd tegema ja arvestama.
Eelkooli lõpuks on laps omandanud kooliks vajalikud teadmised ja sotsiaalsed oskused. Laps
on õppinud ise oma tegevusi juhtima, suhtuma oma töösse tõsiselt ning tundma rõõmu
õppimisest ja sellega kaasnevatest edusammudest.
Õpetaja suhtleb kogu eelkooli vältel aktiivselt lapsevanematega, annab igale lapsevanemale
regulaarselt tagasisidet lapse arengu kohta ja vajadusel nõustab lapsevanemaid.
Eelkooli õpetaja Marika Samson on 9 aastat töötanud lasteaiaõpetajana ja 6 aastat
sotsiaalpedagoogina. Küsimuste korral võib talle helistada telefonil 55926390.

Õpetaja Marika Samson
E-post: akiramsa@gmail.com

Õppetasu: 29 € kuus (4 tundi nädalas).


Registreeru huviringi