LINNALAAGER

Registreeru Linnalaagrisse SIIN

LINNALAAGER 2021 (3 vahetust)
(14. juuni – 18. juuni) – 5 tööpäeva, 75€) eesti
(14. juuni – 18. juuni) – 5 tööpäeva, 75€) vene
 (28. juuni – 02. juuli) – 5 tööpäeva, 75€) eesti
(28. juuni – 02. juuli) – 5 tööpäeva, 75€) vene
(23. august – 27. august) – 5 tööpäeva, 75€) eesti
(23. august – 27. august) – 5 tööpäeva, 75€) vene

Laste ja noorte ning teiste ühistegevuses osalejate tervise kaitse huvides ja COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks on tagatud desinfitseerimisvahendite kättesaadavus ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Haigustunnustega lapsi laagrisse vastu ei võeta. Haigustunnuste ilmnemise korral, saadetakse laps laagrist koju.

LAAGRI KODUKORD: https://kanuti.tln.edu.ee/wp-content/uploads/2019/04/Linnalaagri-kodukord.pdf
Laagri päev algab kell 9.00 ja lõpeb kell 17.00. Ootame lapsi ja noori vanuses 7-13 eluaastat.
Programmis on arendavad tegevused huvikooli õpetajate juhendamisel ning erinevad mängud, võistlused, kultuuriasutuste külastused. Iga päev soe lõunasöök. Laagri täpse kava avaldame järk-järgult selle täpsustumisel.

Rühmad avatakse eesti ja vene keelt kõnelevatele lastele. Registreerimisel palume märkida eelistus.
Täiendav info laagri kohta enne toimumise algust eelneval tööpäeval.
Kaasa hea tuju ja riietus vastavalt ilmale.
Arve laagri eest edastatakse Teie poolt sisestatud e-posti aadressile, mõne tööpäeva jooksul.
Olen teadlik, et Kanutiaia Huvikool töötleb esitatud andmeid seaduses ette nähtud korras ja kasutab laagri pildimaterjali oma koduleheküljel.
Kanutiaia Huvikool jätab endale õiguse teha vajadusel programmis muudatusi.

Lisainfo: Evelin Küüts (linnalaagri korraldaja), +372 5150599; evelin.kyyts@kanuti.tln.edu.ee