Ring “Mina ja keskkond” Rita Batšerikova

Tunnid toimuvad:

T

15-30 – 16-15;

16-15 – 17-00;

18-30 – 19-15;

19-15 – 20-00

N

15-30 – 16-15;

16-15 – 17-00

Õppetöö toimub lastega vanuses 7 – 10 eluaastat. Ainekava sisaldab last ümbritseva elu ja keskkonna teemasid.

Õpetamine toimub mängulises vormis. Kasutatakse artikleid, Eestimaa ajaloo materjale, laste ilukirjandust, rahvakalendrit, üksikuid teemasid looduseõpetusest ning visuaalseid õppevahendeid, mänguasju, temaatilisi kogumikke. Last suunatakse märkama ja uurima maailma ning sellesse hoolivalt ja heaperemehelikult suhtuma.

Toimuvad järgmised tegevused: rühmatöö, individuaalne töö, kõne kuulamine ja mõistmine, küsimustele vastamine, küsimuste esitamine, jutustamine, esemete ja elusolendite kirjeldamine.

Õppetasu 24 eurot kuus (4 tundi nädalas).

Õppetasu 28 eurot kuus (6 tundi nädalas).

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti õpetajaga telefonitsi ühendust!

Ringi juhendab õpetaja Rita Batšerikova

telefon 55984902

rita.batserikova@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi