Mudilaste loovusstuudio Rita Batšerikova (vene keeles)

Kohtumised ainult lastevanematega
24.08 17.00-18.30 (4 – 6 aastased lapsed)
25.08 17.00-18.30 (4 – 6 aastased lapsed)
26.08 17.00-18.30 (7 – 8 aastased lapsed)
27.08 17.00-18.30 (9 – 10 aastased lapsed)

Esimesed tunnid

31.08
17.00 – 17.45 4-aastased lapsed
17.45 – 18.30 5-aastased lapsed

01.09
17.00 – 17.45 6-aastased lapsed
17.45 – 18.30 6-aastased lapsed

02.09
17.00 – 17.45 7-aastased lapsed
17.45 – 18.30 8-aastased lapsed

03.09
17.00 – 17.45 9-aastased lapsed
17.45 – 18.30 10-aastased lapsed

Mudilaste loovusstuudiosse ootame lapsi vanuses 4. – 7. eluaastat!

Mudilasringi õppekava on koostatud lähtuvalt huvikooli õppekavast. Ringi õppekava on määratud kolmeks aastaks ja sisaldab lapse elu ja ümbritseva keskkonna teemasid.
Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks Mudilaste loovusstuudios on toetada lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujundada nendes eeldused igapäevaeluga toimetulekuks. Sellest lähtuvalt on põhiväärtuseks iga lapse võimete ja loovuse austamine ja innustamine.
Lastega vanuses 4-7 aastat toimub õppetöö sünniaasta järgi määratud rühmades. Õppetöö maht korraldatakse eraldi igale vanuserühmale.
Tundides arendatakse mälu, tähelepanu, kõnet, loogikat ja mõtlemist.
Tundides pööratakse samuti suurt tähelepanu individuaalsele juhendamisele.

Kasutame ringitöös järgmiseid vorme:

  • mänge;
  • arendavaid tegevusi;
  • käelisi tegevusi;
  • situatsioonides toimetulekut;
  • esinemisi lastevanematele;
  • näituste ja teatrite külastusi.

Sellel aastal töötab rühm eesti koolidesse minevatele venekeelsetele lastele.
Ringi õppetöö toimub vene keeles.
Õppekoormus: 4- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 5- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 6- aastastele lastele 4 tundi nädalas. Õppetasu 24 € kuus.
Õppekoormus: 7-10 – aastastele lastele 6 tundi nädalas. Õppetasu 28 € kuus.

Tunniplaan
Rühm nr 1 (4- 6 aastased lapsed) töötab esmaspäevast neljapäevani
Rühm nr 2 (7- 10 aastased lapsed) töötab esmaspäevast neljapäevani

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti ringijuhiga telefonitsi ühendust!

Juhendaja Rita Batšerikova; telefon 55984902;
rita.batserikova@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi