Meisterdamine lastega Lea Pärna

Esimene kohtumine 6. sept 2021 15.00-16.30.

Meisterdamise ringi on oodatud tüdrukud ja poisid vanuses 6. – 10. eluaastat. Meisterdamiseks kasutame kangast, paberit, pappi, vilti, villast lõnga, nööpe ja muid põnevaid materjale. Ringis arendame õppijate isikuomadusi: loovust, eneseteostust, ettevõtlikkust, püsivust, enesekriitikat. Õpe suunab eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju. Õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

Õppetasu 24 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetaja: Lea Pärna, telefon 53478406

lea.parna@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi