mART-stuudio, õp. Mart Rand

OOTAME OMA SELTSKONDA  KÕIKI TOREDAID KUNSTIHUVILISI ÕPILASI!

Tunniplaan TEISIPÄEVITI  ja NELJAPÄEVITI  ajavahemikus 14.00 – 18.15 ning lisavõimalusena  ESMASPÄEVITI kella 14.00- 16.15

LEIA MEID KA FACEBOOKIST

KUNSTIÕPETUS nii algajatele, kui edasijõudnutele – KÕIGILE!
JOONISTAMINE, MAALIMINE, GRAAFIKA JA DISAIN, VÄRVUS- JA PERSPEKTIIVIÕPETUS, KOMPOSITSIOON, VORMIÕPETUS, ERINEVAD TEHNIKAD, LOODUSE JA INIMESE KUJUTAMINE jne.

… kunstiõpetus neile, kes huvituvad loomingust ja soovivad end selles vallas arendada.

Kunstistuudio õppetöö toimub individuaalsel lähenemisel, arvestades õpilase vanust ja võimekust. Õppekava on koostatud eesmärgiga arendada õpilase joonistamis- ja maalimise oskuseid, kompositsiooni- ja värvustaju, perspektiivi- ja vormi tunnetust. Tähtis koht õppetöös on fantaasial ja enese väljendusoskuse arendamisel läbi kunsti.

Kunstistuudiosse võetakse vastu õpilasi alates 6­st kuni 19­ne aasta vanuseni . Tunnid toimuvad põhiplaani alusel kaks korda nädalas (teisipäeviti ja neljapäeviti), kokku kuus koolitundi kunsti nädalas.

Oodatud kõik juba osalevad õpilased ja alati on teretulnud uued huvilised.

Juhendaja kunstnik – vanemõpetaja Mart Rand  (kunstiõpetaja töö kogemus 32 aastat), pälvinud 2006 aastal Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna Hea Õpetaja.

Ringil täitus 2021 aastal  23 aastat tegevust. Eriti uhke olen oma õpilaste üle, kes juba kaks aastat järjest on võitnud kõik esikohad maja omaloomingu kunstikonkursil “OK”

Ringi kohatasu 2021/22 õ.-a. on 28 eurot. Materjalid osaliselt maja poolt.

Näidispildid 2020/2021 õppeaasta õpilastelt vanuses 7 – 17 eluaastat.  OLETE OODATUD ja vaata meie lehekülg lõpuni!

Telefon 56904234

mart.rand@kanuti.tln.edu.ee

Vaata pilte 2020/2021. a mART-stuudio ÜLEVAATENÄITUSEST.


Registreeru huviringi