Peotantsuring “Kanutiaed” Veera Krasnikova (vene keeles)

Tunnid toimuvad: T 17.30-20.00 ja L 10.00-12.30 ruumis 25.

Peotantsuring „Kanutiaed” võtab sihtgrupiks õpilased vanuses alates 4. eluaastast kuni 16. eluaastani. Ringi liikmeks saamisel ei ole oluline lapse eelnev tantsukogemus või füüsiline ettevalmistus, kuna töö toimub lähtudes laste vajadustest ja eeldustest. Õpilased, kes tantsivad peotantsuringis mitmendat aastat, võivad minna ühest rühmast teise vastavalt oma vanusele ja arengule. Ringi õpilased osalevad erinevatel siseriiklikel ja rahvusvahelistel esinemistel: festivalidel, võistlustel, konkurssidel, projektides ning laagrites.

Peotantsuringi „Kanutiaed” eesmärkideks on:

  • koreograafia- ja tantsutundide kaudu anda lastele hea liikumine, plastilisus ja sarm;
  • anda lastele ja noortele võimalus veeta sisukalt vaba aega ning arendada ennast nii füüsiliselt kui vaimselt;
  • õpetada õigesti ja kaunilt tantsima nii standardtantse – valsse, tangot, fokstrotti kui ka ladina-ameerika tantse – sambat, rumbat, cha-chad, dzaivi ja pasodooblit;
  • anda võimalikult lai ülevaade erinevatest tantsustiilidest, kaasates seejuures erinevaid õpetajaid ning kasutades õppevahendeid (video, pildimaterjal, kirjandus jms);
  • arendada õpilaste loomingulisust ja professionaalsust;
  • anda lastele eneseteostuse võimalus läbi esinemiste ja võistluste;
  • õpetada lapsi tantsima Formation-i (peotantsude kompositsiooni, ansamblitantsimist).


Õppekeel – vene keele. Õppetöö septembrist juunini. Õppetasu 28 € kuus. (4 tundi nädalas).

Juhendaja:
Veera Krasnikova; telefon 5658390
veera.krasnikova@kanuti.tln.edu.ee


Registreeru huviringi