Kooristuudio Elviira Maasalu UUS RING

NB! Esimene kokkusaamine 29. augustil kell 17.30.
Loome kooristuudio!
Oodatud on neiud ja noormehed (vanuses 4-19) ning mehed ja naised (vanuses alates 20). Huvilistest moodustame eraldi kooslused (ansamblid, koorid) vastavalt vanusele ja eeldustele. Õppetöö ülesehituses on kesksel kohal iga üksiku laulja hääle ja muusikaliste oskuste arendamine ning selle kaudu kooslaulmise rikastamine. Nädalas on vastavalt rühmale 4-6 tundi. Eeldatavalt toimuvad 4-6 aastastel (kell 13.00-14.30) ja
6-9 aastaste lastel (kell 15.00-16.30) tunnid esmaspäeviti ja kolmapäeviti .
Meie huvikooli kooristuudio tunnid sisaldavad : palju ühe- ja mitmehäälset laulmist, hääleseadet, noodiõpetust,muusika- ja kultuurilugu, muusikalist liikumist, tutvumist pillidega, laulumänge ja mängulaule. Kooristuudio töö loomulik osa on esinemised erinevatel üritustel (eelkõige Kanutiaia Huvikoolis ja väljaspool oma maja) ning osavõtmine konkurssidest (solistidele, ansamblitele, kooridele) ja festivalidest. Auväärsena on ees ootamas juubelilaulupidu aastal 2019 . Õppeprotsess toetub huvikooli ainekavale. Uue ringi sündimisel on veel võimalik proovide toimumisaegu ja päevi varieerida vastavalt vajadustele. Täpsustumine septembri alguses .
Kooristuudio juhendajaks on lauluõpetaja Elviira Maasalu.


tel: +372 56152424
e-post: elviiram3@gmail.com
Õppetasu: 20 € kuus (4 tundi nädalas); 22 € kuus (6 tundi nädalas).
Täiskasvanutele 38 € kuus (4 tundi nädalas).


Registreeru huviringi