Kooristuudio Elviira Maasalu UUS RING

UUS RING täiskasvanutele Tallinna Kanutiaia Huvikoolis.

NB! PROOVID RUUMIS 31.

Teisipäeviti rühmaproovid :
                   
                    1.)  18.15 -19.15
                    2.)  19.15 -20.15
Reedeti koosproov :
                     
                      18.15-20.15

LOOME KOORISTUUDIO!
Oodatud on naised (vanuses alates 20). Õppetöö ülesehituses on kesksel kohal iga üksiku laulja hääle ja muusikaliste oskuste arendamine ning selle kaudu kooslaulmise rikastamine.
Meie huvikooli kooristuudio tunnid sisaldavad : palju ühe- ja mitmehäälset laulmist, hääleseadet, noodiõpetust, muusika- ja kultuurilugu, muusikalist liikumist, tutvumist pillidega, laulumänge ja mängulaule. Kooristuudio töö loomulik osa on esinemised erinevatel üritustel (eelkõige Kanutiaia Huvikoolis ja väljaspool oma maja) ning osavõtmine konkurssidest (solistidele, ansamblitele, kooridele) ja festivalidest. Auväärsena on ees ootamas juubelilaulupidu aastal 2019 . Õppeprotsess toetub huvikooli ainekavale.

Kooristuudio juhendajaks on lauluõpetaja Elviira Maasalu.


tel: +372 56152424
e-post: elviiram3@gmail.com

Õppetasu täiskasvanutele 38 € kuus (4 tundi nädalas).


Registreeru huviringi