MOEKONKURSS

XIX Tallinna koolide õpilaste moekonkurss „Sedamoodi 2018”

Eelvoor: 28. jaanuar  2018 esinemine žüriile ( 25. ja 26. jaanuar  2018 proovid).

Koht: Tallinna Kanutiaia Huvikool, Aia tn. 12
Lõppvoor (finaal): 11. aprill 2018 kell 18.00

Koht: Salme Kultuurikeskus, Salme tn. 12

TEEMA: EESTI MOODI – SEDAMOODI

(lubatud on teema laiendamine, lähtudes tekkivatest seostest)

Eesmärk: elavdada laste- ja noorte loomingulist initsiatiivi ja fantaasiat; arendada nende stiilitunnetust ning anda esinemiskogemusi; arendada koostöövalmidust ja sõprussidemete loomist ühiste huvidega koolinoorte vahel.

Võisteldakse kolmes vanuserühmas ning maksimaalselt on aega esinemiseks 5 minutit.

Vanuserühmad: 4 – 6 kl.; 7 – 9 kl.; 10 – 12 kl.

TÄHELEPANU! Vanuserühmas 10 – 12  kl. saab osaleda ka autori(te) kollektsioon, mis võib, kuid ei pea vastama etteantud teemale.

JUHEND.

 • Osaleda võivad õpilased Tallinna koolidest või huvikoolidest.
 • Eelvooru ootame kollektsiooni esitama 6 –16 modelli.
 • Eelvooru võib esitada ka korrektselt vormistatud kavandid, kuid palume näidata eelvoorus vähemalt poolt kollektsiooni mannekeenide esituses. Puuduvatest töödest peab esitama kavandid hiljemalt 25.01.2018
 • Palume ette valmistada kollektsiooni tutvustav videoklipp koos heliga. Videoklipp projitseeritakse eel- ja lõppvoorus enne kollektsiooni esinemist ekraanile. Klipp peab olema mängitav VLC meediapleieriga, pikkus maksimaalselt 40 sekundit. Klipp kaasa võtta mälupulgal Kanutiaia Huvikoolis toimuvasse proovi või saata link failile meiliga hiljemalt 25.01.2018.

NB! Klipis mitte välja tuua koolide nimesid ja kollektsioonide autoreid. Soovitav on klipis näidata kollektsiooni nime.

 • Soovitav on kasutada kollektsioonide juures täiendavaid visuaalseid lahendusi mis haakuvad kollektsiooniga (projektsioon, valgusefektid jne.)
 • 4 – 6 kl ja 7 – 9 kl. – kollektsiooni autoriks peab olema õpilane või õpilaste rühm (etteantud teema)
 • Vanuserühmas 10 -12 kl. läheb arvesse ka vabal teemal autori(te) kollektsioon
 • Kollektsiooni juures ei ole lubatud kasutada poest ostetud rõivaid
  (v.a. aksessuaarid)
 • NB! Välistada täiskasvanud õmblejate tööd!
 • Kollektsiooni nimi, idee, muusika ja liikumine peavad moodustama ühise terviku ja vastama teemale – EESTI MOODI – SEDAMOODI
 • Juhendaja ülesandeks on õpilastele tingimuste loomine osavõtuks konkursist ja võistkonna esindamine väljaspool kooli, samuti info vahendamine.
 • Juhendajaks võib olla õpetaja või vanema klassi õpilane.
 • Koolid selgitavad välja oma parimad hiljemalt 22. jaanuariks 2018
  ning saadavad väljavalitud tööd eelvooru.

 

EELVOORUST.

Eelvooru proovigraafik prooviaegade valimise võimalusega avatakse 17. jaanuaril 2018 (link saadetakse registreerimisel sisestatud meiliaadressile).

Eelvooru žüriil on õigus valida kuni 15 nominenti, kes pääsevad esinema lõppvooru (finaali). Tulemused ja eelvooru analüüs saadetakse e-mailile hiljemalt  31. jaanuaril 2018 kell 15.00.
Seetõttu on eriti oluline registreerimisel sisestada juhendaja või info liikumise eest vastutava isiku korrektne meiliaadress. Edukaks esinemiseks finaalis palume edasipääsenutel arvestada eelvooru analüüsist tulenevaid žürii näpunäiteid.

Eelvooru tulemused avaldatakse koduleheküljel www.kanuti.tln.edu.ee

Kõik, kes ei pääse suurele lavale, on oodatud osa saama finaaletendusest
Salme Kultuurikeskuses kolmapäeval, 11. aprillil 2018 algusega kell 18.00.

Hindamine ja autasustamine.

Kõik lõppvooru pääsejad on moekonkursi „Sedamoodi 2018” võitjad, kelle hulgast žürii selgitab välja parima kollektsiooni igas vanuserühmas ning kõigi võistlejate seast parima modelli – ühe tüdruku ja ühe poisi. Žürii valib eripreemia saaja ning parima disaineri.

Võitjaid autasustatakse.

Korraldamine.

REGISTREERIMINE toimub 15. november 2017 kuni 22. jaanuar 2018

Kanutiaia Huvikooli koduleheküljel www.kanuti.tln.edu.ee
Täiendav info: Andres Kask andres.kask@kanuti.tln.edu.ee
telefonidel: 6443969; +372 5289631
Üritust korraldab Kanutiaia Huvikool koostöös Tallinna Haridusametiga.

Toetajad: Eesti Punase Risti Tallinna Selts ning erinevad sponsorid.

Registreeru SEDAMOODI 2018 eelvooru