TIK-i RINGID

TEATER

NÄITERING õpetaja Aita Vaher  ruumis 001 või 407

NB! Kohtume 31.08.2018
Grupp (2.-6. klass)
teisipäev kell 14.15-15.30 (ruum 001);
neljapäev kell 14.15-15.45 (ruum 407)
Õppetöö toimub vanusegruppides. Tegeleme näitlejameisterlikkuse, lavakõne, liikumise,
et​üüdide ja improvisatsiooniga. Harjutame erinevaid tekste ning näitemänge. Esineme publikule nii koolis kui festivalidel. Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas). Esimesed tunnid alates 12. septembrist 2017. Palume eelnevalt täita näiteringi avaldus, et õppetööd paremini planeerida.

Näiteringi õpilased teatrifestivalil „Doonor on elupäästja“ Vene Draamateatris 20.03.2017

Loe lähemalt festivali kohta SIIN

Tel: 55652522

E-post: aita.vaher@gmail.com

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.


TANTS

POKI tantsustuudio õpetaja Kristin Tagam, ruumis 407
7 – 11 aastased, tunnid: esmaspäeviti kell 14.15-15.45 ja kolmapäeviti kell 15.30-17.00
Tundides avastatakse erinevaid liikumisviise, õpitakse tundma iseennast ja kaastantsijaid, arendatakse loovust, teadlikkust, koordinatsiooni ning enesekindlust. Seda kõike improvisatsiooniliste harjutuste, tantsukombinatsioonide ja esinemiste kaudu. Õppetasu 20 € kuus (4 tundi nädalas). Esimene tund 11. septembril 2017. Palume eelnevalt täita tantsustuudio avaldus, et õppetööd paremini planeerida.

Õpetaja Kristin Tagam

telefon 56664797

email: kristin.tagam@gmail.com

 

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.


TEHNIKA

FILMIRING õpetaja Karol Ansip

Filmiringi ootame noori 13-18 aastat!

Filmiringis toimub loovõpe, milles on ühendatud loov-hariv-arendav. Õppimine toimub kogemuse, isetegemise kaudu. See arendab koostöö- ja suhtlusoskuseid, avardab eneseväljenduse võimalusi, õpetab audiovisuaalvaldkonda analüüsima.

Huviringis on suur rõhk nii teoreetilisel kui praktilisel osal. Arendame tehnilisi oskusi, millest on kasu nii igapäevases töös kui ka vabal ajal. Õpime kirjutama lugu, seda kaameraga üles filmima ning kokku monteerima ja helindama. Vaatame klassikaks saanud filme ja õpime neist. Film kui sünteetiline kunst annab võimaluse kokku puutuda teiste kaunite kunstidega.  Õppetasu 22 € kuus (6 tundi nädalas).  Tunnid alates 11. september 2017. Et õppeööd paremini planeerida, palume eelnevalt täita filmiringi avaldus. Seejärel saame toimumise päevad ja kellaajad õpilastega täiendavalt kokku leppida.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

Tel: 555 29 172

E-post: karol.ansip@mail.ee


MUUSIKA

VIIULIÕPE õpetaja Aleksandra Ilves

Eeldused viiuliõppesse asumisel: vanust vähemalt 6 aastat, eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus, uudishimu ja kerge austus keelpillimuusika vastu. Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas õpilaste eeldusi viiulimänguks. Viiulitunni töös on oluline osa noodilugemise oskuse ja ansamblimängu arendamisel. Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega ja selle arendamisele pööratakse meie õpetajate poolt ka enam tähelepanu.
Õppetasu 29 € (2 tundi nädalas). Tunnid alates 11. september 2017, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

E-mail: AleksandraIlves@hotmail.com

Telefon: 53064926

*

BASSKITARRI ÕPE õpetaja Ervin Sokk

Oodatud on huvilised vanuses 7-18 aastat, varasem pillimängukogemus pole vajalik.  Oleks hea, kui Sul oleks enda pill. Basskitarri tundides õpime tundma mängutehnikaid, harjutame bassisaate kujundamist, meloodiate mängimist, erinevaid muusikastiile, elementaarteooriat ja rütmikat. Õppeaasta kestab septembrist maikuuni. Õppetasu 29 € (2 tundi nädalas). Tunnid alates 11. september 2017, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

Telefon +372 56 668 799 ,

e-mail: ervin_sokk@hotmail.com

*

POP-LAUL õpetaja Mariann Leppik

Minu ambitsioon on oma õpilastele edasi anda muusika ägedust, toita nende loomingulisust ja innustada neid olema julgelt erakordne. Samal ajal pööran palju tähelepanu nende vokaaltehniliste oskuste arendamisele. Vokaaltehniliselt keskendun hääle korrektsele toetamisele ja eri registrite, kaasa arvatud mixed voice’i arendamisele, et garanteerida tervislik hääleulatuse laiendamine.

Ringi õpe toimub 2 korda nädalas, 1 tund korraga. Kokku 2 tundi nädalas (65 eurot kuus) – õpe sisaldab pop-laul (väikerühmas, 1 tund 25 eurot kuus) ja pop-laul (individuaaltund, 1 tund 40 eurot kuus). Õppekavaga on ette nähtud osalemine väikerühmas ja individuaaltunnis. Palume täita avaldused mõlemasse gruppi! Tunnid alates 11. september 2017, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

E-mail: mariannleppik@gmail.com,
telefon: 57888740

*

VIIULIÕPE SUZUKI MEETODIL õpetaja Riina Lõhmus

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas alates 5. eluaastast – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga– vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpitakse pillimängu kuulmise järgi, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärgiks on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda.

Ringi õpe toimub 2 korda nädalas, 1 tund korraga. Kokku 2 tundi nädalas (65 eurot kuus) – õpe sisaldab viiuliõpe Suzuki meetodil (väikerühmas, 1 tund 25 eurot kuus) ja viiuliõpe Suzuki meetodil (individuaaltund, 1 tund 40 eurot kuus). Õppekavaga on ette nähtud osalemine väikerühmas ja individuaaltunnis. Palume täita avaldused mõlemasse gruppi!  Tunnid alates 11. september 2017, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

Sellesse ringi registreerimine on kohtade täitumise tõttu lõppenud!

Küsimused ja info telefonil 52 969 48 või riina.toomkool@gmail.com

*

TRUMMIÕPE õpetaja Priit Arge

Huviring on mõeldud igas vanuses trummihuvilistele, alampiir võiks olla 6-7a. Vastavalt individuaalsetele huvidele ja iseloomule võib sisu mõnevõrra erinev olla, aga kõik peaksid saama arendada: koordinatsiooni, kiirust, täpsust, vastupidavust, dünaamikat, erinevaid rütme ja süsteeme, improvisatsiooni, bändi või muusikaga koos mängu, erinevaid stiile jms. Samuti tutvume trumminoodiga.

Õpilasel võiks endal kodus olla trummipulgad ja vähemalt harjutusmatt. Muidugi elektroonilise- (millega saab harjutada kõrvaklappidega) või siis akustilise trummikomplekti olemasolu on ka harjutamiseks hea lisavõimalus.

Õppetasu 29 € (2 tundi nädalas). Tunnid alates 11. september 2017, toimumise päevad ja kellaajad lepitakse ringi registreerunud õpilastega individuaalselt kokku.

Ringi on oodatud Tallinna Inglise Kolledži õpilased.

Telefon +372 53 82 3500

e-mail: priitarge@gmail.com


Registreeru huviringi