Meisterdamine lastega õpetaja Lea Pärna

NB! Uue, 2017/2018 õppeaasta infotund toimub 4. sept kell 16.00-18.00.

Tunnid tavapärase tunniplaani alusel algavad 11. septembril. Ringi registreerumine on alanud ja kestab kuni 15. septembrini.


Meisterdamise ringi on oodatud tüdrukud ja poisid vanuses 6. – 10. eluaastat. Meisterdamiseks kasutame kangast, paberit, pappi, vilti, villast lõnga, nööpe ja muid põnevaid materjale. Ringis arendame õppijate isikuomadusi: loovust, eneseteostust, ettevõtlikkust, püsivust, enesekriitikat. Õpe suunab eesmärgipäraselt siduma mõttetööd ja käelist tegevust, arendab värvi- ja kompositsioonitaju. Õpetab tundma erinevaid tehnoloogiaid ja erinevate materjalide kasutamise võimalusi praktilises tegevuses.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti 14.30-16.00.

Õppetasu 18 eurot kuus (4 tundi nädalas)

Õpetaja: Lea Pärna, telefon 53478406

e-post: lea.parna@gmail.com


Registreeru huviringi