Kandle ja plokkflöödi õpe Piia Maasikas; Eda Jürisoo; Linda Kelder

  • Eda Jürisoo 2017/2018 õppeaasta esimesed kokkusaamised  toimuvad NELJAPÄEVAL, 31.augustil 14.15-18.00 ja REEDEL, 8.septembril (8. sept. kokkusaamise kellaaeg täpsustub 31.augusti kokkusaamisel).
  • Piia Maasikase esimene uue õppeaasta kogunemine  toimub teisipäeval, 29. augustil, kell 17.00-18.30.

Õpetaja Piia Maasikas ootab kõiki huvilisi taas kandle­ ja plokkflöödiõppesse.


Kandle- ja plokkflöödiring asutati aastal 1993. Ringi õpetaja on Piia Maasikas, kes on oma muusikalise hariduse omandanud G. Otsa nim. Muusikakoolis ja Eesti Muusikaakadeemias.
Alates 2014 aastast on ringiga liitunud  flöödiõpetajad Eda Jürisoo ja Linda Kelder, kes on mõlemad oma muusikalise hariduse omandanud Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusikaakadeemias.
Ringi on oodatud muusikahuvilised lapsed soovitatavalt alates 7. eluaastast. Muusikalised eelteadmised pole olulised, tähtis on lapse enda huvi pillimängu vastu. Muusikalised põhitõed ja noodikirja tundmine omandatakse õpitava instrumendi kaudu.

NB! Õpetaja Linda Kelder viibib hetkel lapsehoolduspuhkusel.

  1. Õpetaja Piia Maasika juures saab õppida kuuekeelset kannelt,kromaatilist kannelt, erinevaid plokkflööte ja soovi korral ka torupilli.
  2. Õpetaja Eda Jürisoo juures saab õppida erinevaid plokkflööte ja soovi korral ka põikflööti.

Õppetasu 2017/2018 õ.-a. on 29 € kuus.

Tunnid toimuvad kokkuleppel õpetajatega.

Ringis osalemiseks palume ühendust võtta õpetajaga:

Piia Maasikas  tel 51 820 57
email: piiamaasikas@gmail.com
Eda Jürisoo tel: 53312499
email: edajyris@hot.ee
Linda Kelder (lapsehoolduspuhkusel)
email: linda.kelder3@gmail.com


Registreeru huviringi